Indicatorentool mondzorg: een vernieuwde aanpak

Om zicht te krijgen op verandering in de organisatie op vlak van het beleid rond preventieve mondzorg worden kwaliteitsindicatoren mondzorg opgevolgd.

Bv. Werd mondzorg opgenomen in multidisciplinaire bewonersbesprekingen? 

De indicatorentool mondzorg is een nieuw ontwikkelde online tool voor de opvolging van indicatoren mondzorg op organisatieniveau.

Voor wie en vanaf wanneer te gebruiken?

De deelnemende organisaties die een structureel, preventief mondzorgbeleid implementeren (al dan niet met ondersteuning van een procesbegeleider) dienen vanaf 1 januari 2022 deze tool te gebruiken.

Tot op heden verloopt de communicatie binnen het project ‘De Mondzorglijn’ tussen Gezonde Mond en de deelnemende organisatie grotendeels via email en papier. Evaluatieformulieren worden afgedrukt om de indicatoren te registreren en om de voortgang bij te houden. Daarnaast is de kans groot dat deze gegevens verloren geraken. Bovendien gebruikt elke organisatie een verschillend online systeem/platform/zorgdossier waardoor het moeilijk is om een overzicht te behouden.

Met de ontwikkeling van een online tool kan een oplossing geboden worden voor bovenstaand probleem en het proces gestroomlijnd worden. Deze tool omvat:
1.    Een beveiligd platform waarbij enkel de organisatie toegang krijgt via een persoonlijke login.
2.    De mogelijkheid tot het registreren, opvolgen en evalueren van indicatoren overheen 3 verschillende meetmomenten.
3.    De mogelijkheid voor zowel de organisatie als voor Gezonde Mond om het nodige cijfermaterialen uit de tool te halen om het opstellen van voortgangsrapporten te vergemakkelijken - in het kader van verplichte rapportering naar de overheid toe.

Waar kan ik de indicatorentool terugvinden?

Onder tabblad 'woonzorgcentrum' op de projectpagina van de Mondzorglijn: https://www.demondzorglijn.be/ondersteunende-materialen-voor-de-woonzorgcentra/indicatorentool/

Je kan hier de handleiding voor de indicatorentool terugvinden. In deze handleiding is een gedetailleerd stappenplan opgenomen.

Jullie zijn als woonzorgcentrum gestart met de implementatie van een mondzorgbeleid, maar hebben nog geen logingegevens voor deze tool?

Dan maken we snel jouw login aan. Laat het weten aan jouw procesbegeleider (indien beschikbaar) en aan projectmedewerker Pauline Devos (pauline.devos@gezondemond.be).