De Mondzorglijn voor woonzorgcentra

De Mondzorglijn

Een gezonde mond is voor kwetsbare ouderen heel belangrijk om gezond te blijven. Het toepassen van een goede mondhygiëne is bij hen vaak moeilijker en daarom ook beduidend slechter dan die van de algemene bevolking. Daarom worden vaak ernstige en uitgebreide mondproblemen vastgesteld bij ouderen in woonzorgcentra. Onderzoeken rapporteren dat zowat iedere zorgafhankelijke oudere tandheelkundige zorg nodig heeft en dat willen wij graag veranderen! 

De Mondzorglijn helpt hierbij door middel van een implementatieprocedure bestaande uit 7 stappen. Er worden handvaten, materialen en concrete tips aangeboden om mondzorg blijvend te integreren in de dagelijkse zorg. 

Willen jullie ook graag werken rond mondzorg binnen het woonzorgcentrum? Gebruik het implementatiplan en bijhorende materialen van de Mondzorglijn! 

Extra ondersteuning van een procesbegeleider mondzorg

Woonzorgcentra die hulp wensen bij het implementeren van een preventief mondgezondheidsbeleid kunnen beroep doen op een procesbegeleider mondzorg. Dit is een tandarts of mondhygiënist die een WZC maximum 65u begeleidt over een periode van twee à drie jaar.

Organisaties die willen samenwerken met een procesbegeleider kunnen zich inschrijven via de projectpagina 'procesbegeleiding preventie voor woonzorgcentra' van het Vlaams Instituut Gezond Leven. Dit project loopt volgens de huidige regelgeving tot 31 december 2028