Preventiepeiling (bevraging WZC deel 1 t.e.m. 31/05/2023)

Hoe gaat het met jullie preventieve gezondheidsbeleid?

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw nodigt opnieuw alle erkende WZC in Vlaanderen en Brussel uit om deel te nemen aan de Preventiepeiling - de ‘nieuwe’ indicatorenbevraging.  Met deze driejaarlijkse bevraging wordt de kwaliteit van het preventieve gezondheidsbeleid bij de WZC in kaart gebracht. Sinds dit jaar wordt ook het thema mondzorg bevraagd! Je kan nog deelnemen tot en met 31/05/2023.

De Preventiepeiling bevraagt welke preventieve acties WZC opzetten op het vlak van voeding, beweging, minder lang stilzitten, mentaal welbevinden, mondgezondheid, valpreventie, roken en alcohol om zo een gezonde woonomgeving te creëren voor bewoners. Enkele voorbeelden van vragen: Hoe wordt er gezorgd voor een gezond en gevarieerd voedingsaanbod? Welke initiatieven worden ondernomen om beweging bij de bewoners te stimuleren? Worden valincidenten geregistreerd en geëvalueerd?

Wil je graag deelnemen? Of wens je meer info? Ga naar Preventiepeiling.be.