Resultaten preventiepeiling 2023 (deel 1 in WZC)

Wat doen woonzorgcentra (WZC) voor hun bewoners op vlak van mondgezondheid? Hoe zetten de WZC zich hiervoor in? Dat onderzoeken we in het eerste deel van de driejaarlijkse Preventiepeiling. In het tweede deel van het onderzoek onderzoeken we welke succesfactoren aanwezig zijn om hun preventieve acties te doen slagen.

De Preventiepeiling meet de kwaliteit van het preventief gezondheidsbeleid bij de erkende WZC in Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap in Brussel. Voor het thema mondgezondheid namen 200 woonzorgcentra (van de 825 erkende WZC die uitgenodigd werden) deel aan de preventiepeiling.

Op de website van Gezond Leven vind je het rapport terug met de resultaten van 2023 voor deel 1:

  • Het stimuleren van dagelijkse mondzorg bij bewoners die het zelf niet meer kunnen.
  • De verschillende manieren van informeren van de bewoners over het thema mondgezondheid.
  • Het aanstellen van een mondzorgcoördinator in de organisatie.
  • Het hebben van een aankoopbeleid of het opvolgen van het juiste materiaal voor elke bewoner voor de dagelijkse mondzorg.
  • Het opnemen van mondzorg als vast agendapunt in het multidisciplinair bewonersoverleg.
  • Het opnemen van mondzorg in de planning van de dagelijkse basiszorg.
  • De afspraken rond mondzorg (bv. het afnemen van een mondstatus,...)
  • De ondersteuning van preventieve mondzorg (bv. de samenwerking met de tandarts of mondhygiënist)

www.gezondleven.be/projecten/preventiepeiling/ouderenzorg

Doe mee aan deel 2 van de Preventiepeiling (bevraging van 10min.) en help ons inzicht te geven wat WZC moeten doen om ervoor te zorgen dat hun preventief gezondheidsbeleid succesvol is.

 

Met dank aan Gezond Leven voor de uitvoering en organisatie.