Verlenging project Procesbegeleiding Zorg en Welzijn

Berichtgeving t.a.v. deelnemende WZC op 7/11/2022:

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits heeft de Vlaamse regering op 7 oktober 2022 het project Procesbegeleiding Zorg en Welzijn verlengd tot 31 december 2028. We doen hierbij een warme oproep om het lopende project in jullie WZC tijdig af te ronden, nl. binnen de 2 à 3jaar na de start. Dit is belangrijk voor de kwaliteit van het traject.

We hebben er bewust voor gekozen om bij deze verlenging geen algemene perscampagne in Vlaanderen te voeren. Om wachtlijsten te vermijden, proberen we vanaf heden vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. We zijn momenteel bezig de procesbegeleiders te bevragen of en waar er nog ruimte is voor nieuwe trajecten. Op basis daarvan gaan we meer gericht actie voeren naar de WZC. Dit mag jullie echter niet tegenhouden om het project warm aan te bevelen bij collega’s uit andere WZC.

Op de website van Gezond Leven (=projecthouder) is het inschrijvingsformulier terug beschikbaar. Als u als WZC wil inschrijven voor een tweede thema, kan dit ook vanaf nu - Aanvraagformulier procesbegeleiding voor preventie in woonzorgcentra | Gezond Leven.

Zijn er nog vragen of onduidelijkheden, dan horen we het graag via: