Materialen opdracht 2.2 nulmeting indicatoren

 

Om een goed beeld te krijgen over de beginsituatie van de organisatie, wordt er gepeild naar kennis, vaardigheden en attitude rond mondzorg bij zoveel mogelijk zorgverleners. 

Er zijn verschillende manieren om dit aan te pakken:

  1. Stuur de weblink kennis- en attitudevragenlijst een aantal dagen vóór de opleiding door naar de e-mailadressen van de zorgverleners.
  2. Projecteer de QR-code in ruimtes waar zorgverleners te vinden zijn. Ze kunnen de vragenlijst ter plekke invullen met de smartphone.
  3. Projecteer de QR-code voor de start van de opleiding op groot scherm. Plan 20min vóór de opleiding een moment in waarop zorgverleners de tijd krijgen om deze vragenlijst in te vullen.
  4. Stuur een reminder met deze QR-code in de mail naar de zorgverleners.

Kennis- en attitude vragenlijst: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoOtoih-yzicz2nejfGsXldJi-YgKQYgYfsfG6eqv3rUfuSg/viewform

Er zijn ook andere indicatoren die worden bijgehouden en geregistreerd in de indicatorentool mondzorg. Gebruik hiervoor onderstaande documenten: