Materialen opdracht 2.4 opleiden van zorgverleners

Om de zorgverleners op te leiden, kan het mondzorgteam gebruikmaken van:

Om een goed beeld te krijgen over de beginsituatie van de organisatie, wordt er gepeild naar kennis, vaardigheden en attitude rond mondzorg bij zorgverleners. Naast de leden van het mondzorgteam dienen ook alle andere zorgverleners de vragenlijst in te vullen vòòr de vorming aan de collega's. 

Er zijn verschillende manieren om dit aan te pakken:

  1. stuur de link een aantal dagen vóór de opleiding door naar de e-mailadressen van de zorgverleners,
  2. projecteer de QR-code in ruimtes waar de zorgverleners te vinden zijn. Ze kunnen de vragenlijst ter plekke invullen met de smartphone,
  3. projecteer de QR-code voor de start van de opleiding op groot scherm. Plan 20min vóór de opleiding een moment in waarop zorgverleners de tijd krijgen om deze vragenlijst in te vullen.
  4. stuur een reminder met deze QR-code in de mail naar de collega's.