Materialen opdracht 3.1 en 3.2 bepaal prioriteiten en doelstellingen

Bepaal de prioriteiten en doelstellingen a.d.h.v. de gezondheidsmatrix. De prioriteiten en doelstellingen kunnen ook bepaald worden vanuit andere inzichten uit de beginsituatie, nl. de resultaten van de nulmeting, de gegevens uit de individuele preventieve mondzorgplannen,...(zie stap 2). Meer info vind je in het draaiboek.

  • Draaiboek opdracht 3.1
  • Draaiboek opdracht 3.2