Materialen opdracht 4.1 en 4.2

De volgende materialen kan je gebruiken bij het uitvoeren van stap 4: