Materialen oprdacht 5.1 Voer de acties uit

Hieronder kan je de materialen vinden die je kan gebruiken bij het uitvoeren van de essentiële acties. 

Actie 1: Het opstellen van individuele preventieve mondzorgplannen 

Actie 2: Opleiden van alle zorgverleners via train-de-trainer

Actie 3: Elke bewoner beschikt over de juiste materialen en producten 

Actie 4: Het integreren van mondzorg in het totale zorg(leef)plan, en met continu opvolging 

Actie 5: Uitvoering dagelijkse mondzorg

Actie 6: Het integreren van mondzorg in de multidisciplinaire bewonersbespreking 

Actie 7. Vroegtijdige detectie van mondproblemen

Actie 8. Het toeleiden naar de tandarts

Actie 9. Fluoride-advies

Actie 10. Mondvriendelijke voeding