Stap 2: Breng de beginsituatie in kaart

Dit wordt vaak gezien bij WZCs die te snel willen gaan, want zij willen concrete tips. Op zich is dit positief, want dan zijn deze mondzorgteams gemotiveerd. Dit mag je ook waarderend bevestigen (bv. ‘goed dat je over wilt gaan naar een volgende opdracht. Helaas is de implementatie van beleid dan minder gegrond, minder verankerd op het einde van de rit, ik denk dat het belangrijk is om toch hier eventjes bij stil te staan’).

Geef duidelijk aan dat de duurtijd van ongeveer 2 jaar nodig is. WZCs die het goed willen doen, houden best rekening met de theorie. Men mag flexibel omgaan met het stappenplan. De volgorde van de opdrachten hoeft zeker niet altijd gerespecteerd te worden, maar elke stap moet wel voldoende grondig worden uitgevoerd.

Zaken die de leden van het mondzorgteam meteen willen doen en niet theoretisch zijn (bv. poetskaarten ophangen in de badkamer), kunnen al meteen uitgevoerd worden. Daarmee hoef je dus niet te wachten tot stap 4 (uitvoeren van acties). Het is net leuk dat acties meteen ook zichtbaar zijn.

Gezonde Mond heeft zicht op het totaal aantal respondenten op deze vragenlijst. We volgen dit maandelijks op Van zodra meer dan 20 deelnemers de lijst hebben ingevuld  uit 1 traject, wordt jou gevraagd of er nog zorgverleners de vragenlijst zullen invullen. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen, willen we graag dat zoveel mogelijk zorgverleners de vragenlijst invullen. Bij een WZC met groot aantal bewoners en personeelsbestand dienen er best nog meer dan 20 de vragenlijst in te vullen.

Van zodra er voldoende mensen de lijst hebben ingevuld, maakt Gezonde Mond een rapportje op met anonieme resultaten. Het rapportje in PDF wordt aan de procesbegeleider per mail bezorgd. De procesbegeleider neemt het rapport mee naar een volgend overlegmoment met het mondzorgteam.

Na het overlopen van het rapport met de leden van het mondzorgteam is het mogelijk om het rapport door te sturen. Het antwoordenblad kan je vooraf thuis bekijken, bij de hand hebben of meenemen (maar zeker niet doorsturen of laten liggen in WZC zelf).

Gezonde Mond biedt het individueel mondzorgplan enkel via PDF of Word aan, maar er is nog een piste die het WZC kan bewandelen: items rond mondzorg uit het individueel mondzorgplan opnemen in het elektronisch zorgdossier software programma. In sommige software programma’s (Geracc, Pyxicare, Corilus, Care Solutions,…) is het mogelijk om de items rond mondzorg (meer specifiek de items die worden bevraagd in het individueel mondzorgplan) toe te voegen in het elektronisch zorgdossier van de bewoners, zodat die gegevens digitaal kunnen worden opgeslagen. In het ideale scenario vraagt elk bewonersdossier deze gegevens op. Ons advies is om de IT-dienst van het softwareprogramma te contacteren met de vraag om verschillende items uit het individueel mondzorgplan toe te voegen.

Gezien alle woonzorgcentra vrij kunnen kiezen welk softwareprogramma men gebruikt, bestaan er heel wat softwareprogramma’s. Tot op heden is het voor Gezonde Mond niet mogelijk om de integratie van het individueel mondzorgplan overal in elk softwareprogramma aan te vragen. Gezonde Mond kan als partnerorganisatie van de Vlaamse Overheid geen samenwerking aangaan met één van de softwareprogramma’s om het volledige individuele mondzorgplan erin op te nemen (Gezonde Mond is niet merkgebonden). Naar aanloop van de uitrol van de BelRAI LTCF (te gebruiken vanaf 2023) hopen we dat vanuit overheidswege één software programma zal gebruikt worden in alle woonzorgcentra om de gegevens rond oa. het individueel mondzorgplan op te vragen. InterRAI- software ‘Pyxicare’ biedt alvast de mogelijkheid voor het gebruik van de nieuwe mondzorgmodule. Deze omvat alle 9 vragen die ook vervat zitten in het individueel mondzorgplan van De Mondzorglijn. Niet elk WZC werkt met Pyxicare. Dit is voor elk WZC anders en kunnen we uiteraard niet vragen om aan te kopen.

Vandaar is aan het WZC zelf om dit op te nemen met de contactpersoon van het software programma die in huis is en te bekijken wat technisch mogelijk is.