Stap 7: veranker in het kwaliteitsbeleid

Dat kan! Volgens het VIA-6- akkoord (afgesloten op 30 maart 2021) kunnen woonzorgcentra een mondhygiënist als reactiveringspersoneel in dienst te nemen sinds 1 juli 2021. Er zijn verschillende mogelijkheden hoe de mondhygiënist kan tewerkgesteld worden in residentiële zorgvoorzieningen voor ouderen:

  1. de mondhygiënist als procesbegeleider mondzorg als zelfstandige (in bijberoep)
  2. de mondhygiënist in loondienst in het WZC om de dagelijkse verzorging te bieden (bv. één-op-één motivationele gespreksvoering rond dagelijkse mondzorg bij de bewoner, verwijderen van tandsteen,…). Met de mogelijkheid om vrijgesteld te worden voor activiteiten als procesbegeleider uit te voeren i.k.v. de implementatie van preventief beleid rond mondzorg in de organisatie.
  3. de mondhygiënist in loondienst in het WZC, waarbij hij/zij een aantal uren vrijgesteld wordt door de organisatie om binnen andere woonzorgcentra als procesbegeleider aan de slag te gaan (=detachering).
  4. de mondhygiënist in loondienst in het WZC voor preventieve handelingen bij de bewoners, zonder de mogelijkheid om activiteiten uit te voeren als procesbegeleider mondzorg.