Stap 1: Creëer draagvlak

Een goede voorbereiding verhoogt de kans op slagen!

In deze stap creëer je een draagvlak met de directie, kwaliteitsverantwoordelijken, beleidsmedewerkers, CRA (coördinerend raadgevende arts), hoofdverpleging,... Tijdens het infomoment en tijdens andere acties in deze stap wordt aandacht gegeven aan aan het belang van mondzorg voor het WZC.

Opdracht Omschrijving Hoe? Output Wie? Bijlagen en hulpmiddelen
1.1 Engageer directie a.d.h.v. infomoment Gebruik hiervoor de engagementsverklaring en de powerpoint ‘B. PowerPoint infomoment’ Directie is betrokken en ondertekent de engagementsverklaring Procesbegeleider informeert het WZC Download
1.2 Het oprichten en het opleiden van een mondzorgteam Er wordt binnen de organisatie per afdeling 2 personen gekozen en een mondzorgcoördinator aangesteld op organisatieniveau. Deze personen volgen de opleiding. Een overzicht van de gemotiveerde leden van het mondzorgteam Het WZC (de directie, hoofdverpleegkundigen en andere bekijken de samenstelling) Download
1.3 Gemeenschappelijke visie Er wordt een visie opgesteld die door de organisatie breed gedragen wordt. Document met beschreven visie Directie & mondzorgteam Download
1.4 Kick-off moment Voorstellen van de mondzorglijn en het doel aan alle medewerkers, bewoners en familieleden. Communicatie project via bewonerskrant, mail, posters,… Mondzorgteam en eventueel animatieteam van het WZC Download
1.5 Omgeving van de organisatie in kaart brengen In kaart brengen en doorgeven van de contacten van de eerste- en tweedelijnsmondzorg in de omgeving. Mondzorgcoördinator en eventueel procesbegeleider Download