Over de mondzorglijn

1. WAT

De Mondzorglijn biedt een kader bij het opstellen, implementeren en verankeren van een structureel mondzorgbeleid binnen zorgorganisaties. Daarbij brengt de Mondzorglijn zorgverleners in woonzorgcentra de kennis en vaardigheden bij om op een kwalitatieve manier mondzorg te bieden aan kwetsbare ouderen.

Deze methodiek past in het project ‘Procesbegeleiding voor preventie in woonzorgcentra’ van het Vlaams Instituut Gezond Leven en de Vlaamse Logo’s, in samenwerking met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Het Vlaams Instituut Mondgezondheid (Gezonde Mond) staat hierbij als partnerorganisatie van de Vlaamse Overheid in voor het thema mondgezondheid.

2. DOELEN

  1. Het implementeren van een gestructureerd mondzorgbeleid in het woonzorgcentrum
  2. Het vroegtijdig opsporen van mondproblemen en het inventariseren van de behoefte aan curatieve mondzorg bij bewoners van woonzorgcentra
  3. Het toeleiden van de bewoners naar het reguliere professionele mondzorgcircuit.
  4. Het geven van gezondheidsvoorlichting (vorming en nascholing) aan alle zorgactoren betrokken in de zorgorganisatie.

3. AANPAK

Implementatieplan
Is je organisatie geïnteresseerd in het implementeren van een mondzorgbeleid, dan kan je gebruik maken van het implementatieplan dat hiervoor werd opgesteld. Dit implementatieplan begeleidt het woonzorgcentrum in de stappen die genomen moeten worden bij het opzetten en verankeren van een kwalitatief mondzorgbeleid. Het implementatieplan staat uitgeschreven in een draaiboek dat als leidraad dient. Naast het draaiboek zijn er nog een heleboel andere materialen die (gratis) worden aangeleverd door Gezonde Mond. De effectieve implementatieprocedure neemt 2 jaar in beslag, waarna verankering en opname in het standaard zorgpakket een voorwaarde is voor de verderzetting van het beleid.

Mondzorgteam

Binnen het woonzorgcentrum wordt een mondzorgteam opgericht onder leiding van een mondzorgcoördinator. De leden van het mondzorgteam krijgen een opleiding, waarna zij zullen fungeren als mondzorg-experts binnen het WZC. Het mondzorgteam brengt de opgedane kennis vervolgens over naar de collega’s.

Procesbegeleiding

Bijkomend stuurt het Agentschap Zorg en Gezondheid procesbegeleiders mondgezondheid (tandartsen en mondhygiënisten) uit naar woonzorgcentra die hulp wensen bij het implementeren van een gezondheidsbeleid. Deze procesbegeleiders begeleiden de woonzorgcentra maximum 65u over een periode van 2 jaar. Nadien gaat je organisatie alleen aan de slag (eventueel is een 3e jaar begeleiding mogelijk indien nodig).

Aandachtspunten

Onderstaande punten vormen de basis om het mondzorgbeleid op een duurzame manier in je organisatie te implementeren:

  • Preventie van mondgezondheidsproblemen wordt een permanent aandachtspunt van het globale beleid binnen de organisatie.
  • Er is een draagvlak bij directie, personeel, bewoners en familie.
  • Er wordt een mondzorgcoördinator aangeduid binnen de organisatie die voor 0.2 VTE (1 dag/week) vrijgesteld wordt voor de functie.
  • De activiteiten worden gemonitord en geëvalueerd.