Stap 7: Veranker in het kwaliteitsbeleid

Proficiat!

De laatste en misschien wel de belangrijkste stap, is de blijvende verankering van dit project in de algemene werking van de organisatie. Na een proces van 2 jaar is het tijd dat de procesbegeleider jullie verlaat... De actieplannen worden in deze laatste stap verankerd in de dagelijkse werking. Nemen jullie even de tijd voor een evaluatiemoment en een eindverslag? 

En dan rest ons enkel nog te melden: veel succes met het mondzorgbeleid binnen jullie WZC! Bij vragen kunnen jullie steeds terecht bij Gezonde Mond.

Opdracht Omschrijving Hoe? Output Wie? Bijlagen en hulpmiddelen
7.1 Verankering mondzorgbeleid Het overdragen van alle taken naar de mondzorgcoördinator of de nieuwe aangestelde mondhygiënist. Procesbegeleider, directie & mondzorgteam Download
7.2 Verslag procesbegeleider na 2 jaar Verslag met een procesevaluatie op zorgorganisatieniveau met aanbevelingen Verslag afstemmingsmoment Procesbegeleider
7.3 Effectmeting T2 Resultaten van de effectmeting één jaar na het vertrek van de procesbegeleider verwerken en communiceren naar de organisatie. Verslag effectmeting Gezonde Mond