Stap 6. Evalueer en stuur bij

De evaluatiefase wordt uitgevoerd één jaar na de start van de acties (stap 5). Uiteraard is het ook belangrijk om bij vorige stappen rekening te houden met de evaluatie (bv. wat, hoe en door wie moet er bijgehouden worden?).

Opdracht Omschrijving Hoe? Output Wie? Bijlagen en hulpmiddelen
6.1 Effect-evaluatie Aan de hand van de vooropgestelde doelstellingen, de verzamelde indicatoren, vragenlijsten en interviews. Evaluatieverslag + aanvulling indicatoren Procesbegeleider, Gezonde Mond & de mondzorgcoördinator Download
6.2 Proces-evaluatie Aan de hand van de vooropgestelde doelstellingen, de verzamelde indicatoren, vragenlijsten en interviews. Evaluatieverslag + aanvulling indicatoren Procesbegeleider, Gezonde Mond & Mondzorg-coördinator Download
6.3 Structuur-evaluatie Aan de hand van de vooropgestelde doelstellingen, de verzamelde indicatoren, vragenlijsten en interviews. Evaluatieverslag + aanvulling indicatoren Procesbegeleider, Gezonde Mond & mondzorgcoördinator Download
6.4 Evaluatie dagelijkse uitvoering Aan de hand van de vooropgestelde doelstellingen, de verzamelde indicatoren, vragenlijsten en interviews. Evaluatieverslag + aanvulling indicatoren Procesbegeleider, Gezonde Mond & de mondzorgcoördinator
6.5 Bijsturing opdrachtplan Terugkoppeling van de resultaten, indicatoren en signalen naar een aanpassing van het opdrachtplan. Met ruimte voor discussie van de stakeholders. Nieuw actieplan Procesbegeleider & de mondzorgcoördinator