Stap 3: Bepaal prioriteiten en doelstellingen

Focus op haalbare doelstellingen

Wanneer jullie een duidelijk zicht hebben op de beginsituatie, kunnen op basis hiervan prioriteiten en SMART doelstellingen bepaald worden. Dit gebeurt door de mondzorgcoördinator, jullie procesbegeleider en in samenspraak met het hele mondzorgteam. 

Tip bij het formuleren van doelstellingen:keep it simple and SMART!

Opdracht Omschrijving Hoe? Output Wie? Bijlagen en hulpmiddelen
3.1 Bepalen van prioriteiten Op basis van de beginsituatie aangepaste prioriteiten formuleren Brainstormsessie met mondzorgteam en procesbegeleider Procesbegeleider & mondzorgteam (incl. mondzorgcoördinator) Download
3.2 Formuleren van doelstellingen SMART doelen opstellen, aangepast aan de prioriteiten van de organisatie. Deze doelen worden voorgelegd aan directie, hoofdverpleging en eventueel CRA. Verslag met doelstellingen Procesbegeleider & mondzorgcoördinator Download