Stap 2: Breng de beginsituatie in kaart

Hebben jullie zicht op het huidige beleid en de praktijk omtrent preventieve mondzorg in het WZC?

Vooraleer er een gestructeerd mondzorgbeleid geïmplementeerd kan worden, is het belangrijk om een duidelijk zicht te hebben op de omvang van het probleem en de nood aan verandering. Zo wordt duidelijk wat de focuspunten zullen zijn tijdens volgende stappen. Neem voldoende tijd om deze stap grondig uit te voeren.

Opdracht Omschrijving Hoe? Output Wie? Bijlagen en hulpmiddelen
2.1 Basisevaluatie Via stakeholders, observatie en vragenlijst een overzicht maken van de sterktes, zwaktes, barrières, en mogelijkheden van de organisatie. Overzicht huidige beleid via gezondheidsmatrix Procesbegeleider Download
2.2 Nulmeting Nulmeting van kennis, attituden en vaardigheden rond mondzorg, contacten met tandartsen, aanwezigheid richtlijnen. Excelbestand met opvolging van de indicatoren voor latere metingen. Procesbegeleider Download
2.3 Individueel preventief mondzorgplan (IPM) Het mondzorgteam stelt per bewoner een IPM op van iedere bewoner binnen de organisatie. IPM in zorg(leef)plan van bewoner Leden Mondzorgteam Download
2.4 Opleiding zorgverleners De leden van het mondzorgteam geven een opleiding aan collega-zorgverleners op de afdeling rond het uitvoeren van dagelijkse preventieve mondzorg. Leden mondzorgteam & zorgverleners Download